Luftkylda bromsmotstånd

Vi kan bygga det bromsmotstånd som krävs för er applikation!
  • Självkylda bromsmotstånd, skyddsform IP23
  • Fläktkylda bromsmotstånd
  • Bromsmotstånd med hög skyddsform för marina applikationer
  • ATEX certifierade specialmotstånd

 

Vi har expertisen för att hjälpa er att välja rätt bromsmotstånd. Vi behöver veta

Motståndsvärde

Anges av drivsystemstillverkaren. Högre kan väljas men bromseffekten reduceras motsvarande

 

Spänning över motståndet

Normalt ca 700V, Cressall standard motstånd kan användas upp till 1000V. Kontakta oss för högre spänning.

 

Bromsenergi

Energimängden som uppkommer vid inbromsning. Om detaljerad information saknas kan vi hjälpa till med en uppskattning.

 

Bromscykel

Antalet inbromsningar över tid.

Ju mer information vi får, desto mer optimal lösning kan erbjudas. Omfattande utveckling och provning av enskilda motståndselement gör det möjligt att förutsäga temperaturökningen i motståndet för olika driftscykler. Resultatet kan presenteras i form av en temperaturkurva över tid. Skicka Er förfrågan!

Produktspecialist
Börje Jansson
Mobil: 042-386101
Produktspecialist
Björn Robertsson
Mobil: 042-386105
Luftkylda bromsmotstånd