Säkringsakuten

Säkringsakuten

”Jag har en ovanlig säkring i min maskin…” Känns påståendet igen? Säkringen har gjort sitt jobb och ska ersättas. Men… det är ingen standardsäkring! Välkommen till säkringsakuten – vi hjälper dig med översättning mellan olika fabrikat, med mer än 25 års erfarenhet av säkringar, urval, dimensionering, uppgradering och teknisk support.

Säkringen, apparaten som skyddar de flesta elkretsar

Säkringen är en av de viktigaste komponenterna när det gäller elsäkerhet. En apparat som inte alltid får den uppmärksamhet som den förtjänar. Den är installerad och den gör sitt jobb. När jobbet är gjort ska den ersättas – med en säkring av rätt storlek och typ.

Det finns en mångfald av säkringar, tillverkade enligt flera internationella standarder och för att skydda olika typer av utrustning, dessutom av olika fabrikat. Två säkringar kan, vid ett snabbt ögonkast, se lika ut, men de elektriska egenskaperna är kanske helt olika. Fel ersättningssäkring kan ge katastrofala följder. Här benar vi ut de olika säkringarna och dess begrepp.

Säkringar enligt nordamerikansk standard

Export till Nordamerika kräver nordamerikanska säkringar, installerade enligt nordamerikanska normer, med UL- och CSA-godkännande. Maskiner som levererats från Nordamerika är oftast utrustade med motsvarande säkringstyper.

Nordamerikanska säkringar är väl standardiserade, fabrikatet är av underordnad betydelse. Vi lagerför de vanligaste typerna och storlekarna.

Säkringar enligt nordamerikansk standard
Säkringar enligt nordamerikansk standard

Allmänna industrisäkringar

Förutom NH knivsäkringar och Diazedsäkringar förekommer andra varianter som cylindersäkringar enligt fransk standard eller säkringar enligt brittisk standard, BS 88. Säkringarna är oftast elektriskt ekvivalenta, samma funktionsklass t.ex. gG för kabelskydd eller aM för motorskydd. Vi erbjuder ett brett sortiment av både säkringar och motsvarande säkringshållare – standard och special.

Allmänna industrisäkringar
Allmänna industrisäkringar

Ultrasnabba säkringar

Krafthalvledare i mjukstarter, frekvensomformare och spänningsomvandlare är känsliga – bästa skyddet är ultrasnabba säkringar. Att ersätta en ultrasnabb säkring med en standardsäkring riskerar inte bara att skada utrustningen, även personskada kan uppkomma.

Ultrasnabba säkringar finns i en mängd utföranden, cylindersäkringar, fyrkantsäkringar, anslutning via kontaktknivar, kontaktskena eller ändanslutning. Även Diazed och Neozed säkringar finns i ultrasnabbt utförande. Vi hjälper dig att hitta rätt säkring.

Ultrasnabba säkringar
Ultrasnabba säkringar

Säkringar för solenergi och batterisystem

Solcellspaneler ställer speciella krav på säkringen. Säkringarna måste vara avsedda för DC, de måste kunna bryta de relativt låga överströmmar som genereras fel. Säkringar med driftsklass gPV är speciellt framtagna för att skydda solcellspaneler.

Även säkringar för skydd av batterier och batterilagringssystem måste vara avsedda för DC. Olika batterityper, laddnings-/urladdningsprofiler påverkar dimensioneringen. Säkringar med driftsklass gBat är speciellt framtagna för att skydda batterisystem.

Säkringar för solenergi och batterisystem
Säkringar för solenergi och batterisystem

Mer än 25 års erfarenhet av säkringar

Vi har mer än 25 års erfarenhet av säkringar, applikationer, urval, dimensionering, uppgradering och teknisk support. Vi hjälper till med översättning mellan olika fabrikat, vi hjälper dig med rätt säkring till din applikation.

Säkert – effektivt – enkelt!

För mer information kontakta någon av våra
PRODUKTSPECIALISTER
Produktspecialist
Börje Jansson