R Series modulära skenkontaktorer

En flexibel lösning för tung industri med högre prestanda jämfört med standardkontaktorer.

Hög prestanda

 • Hög bryt- och slutkapacitet
 • Termisk ström upp till 5000A
 • Spänning upp till 1000VAC och 1500VDC, specialvarianter för 2250VDC

Flexibla

 • Mångpoliga versioner
 • Kombinationer av slutande och brytande huvudkontakter
 • AC eller DC manöverspänning
 • Kan förses med stort antal hjälpkontakter
 • Brett sortiment av tillbehör t ex mekanisk tillägesspärr och mekanisk förregling
 • Standardprodukter och kundanpassade lösningar

För industri och kraftgenerering

 • Gruvor
 • Stålverk
 • Induktionsugnar
 • Kranar
 • Pumpstationer
 • Vattenkraftsanläggningar
 • Solenergi
 • Batterisystem, energilagring
 • Järnväg

För start av DC motorer

Shunt och seriemotorer upp till 2000A och 1500VDC enligt IEC60947 DC-3/DC-5, högre ström på förfrågan.

För in och urkoppling av energilagningssysterm

En och flerpoliga kontaktorer för upp till 5000A och 1500VDC enligt IEC60947 DC-1.

För start av släpringade motorer

Som huvudkontaktor, Y-kontaktor och D-kontaktor för motorer upp till 1300kW. ”Closed transition” innebär att ett motstånd kopplas in under övergången från Y till D för att motverka hastighetsfall och minimera strömpikar vid omkopplingen.

För Y-D start med ”closed transition”

Dels som huvudkontaktor, dels specialversioner med upp till 6 poler för kortslutning av rotorkretsen. Det finns varianter för rotorström upp till 3800A och rotorspänning upp till 4200V.

För transformatorstart

Som huvudkontaktor, transformatorkontaktor och Y-kontaktor för motorer upp till 1000kW.

För synkronmaskiner och magnetiseringssystem

Generatorfälturladdning används för att styra fältlindningen på synkronmaskiner eller magnetiseringsutrustning. Kontaktorn säkerställer definitiv bortkoppling av matningen och att den efterföljande urladdningen av energi, som är lagrad i maskinens magnetiseringskrets, tas upp av ett urladdningsmotstånd. Kontaktorerna konfigureras normalt med

Två eller tre huvudpoler med slutande kontakt, avsedda för upp till 2250VDC vid en tidskonstant L/R <15ms

En huvudpol med brytande kontakt, sluten före brytning

För mer information kontakta någon av våra
PRODUKTSPECIALISTER
Produktspecialist
Börje Jansson
Produktspecialist
Micael Hellström