Startmotstånd

Motstånd används för start av motorer för att begränsa startströmmen. Även om elektroniska startapparater som mjukstarter och frekvensomformare har minskat behovet av startmotstånd finns det fortfarande drifter där ett motstånd är en praktisk och kostnadseffektiv lösning. Vi kan leverera motstånd för de flesta startmetoder.

Rotorpådrag
Släpringad motor i kombination med ett rotorpådrag är vanligt i svagare nät eller när lastens tröghetsmoment är mycket stort. Ett rotorpådrag består av ett antal motståndssektioner som stegvis kopplas ur under start. 

Vi levererar kapslade motstånd för rotorpådrag för både lågspännings- och mellanspänningsmotorer.

Startmotstånd för Y/D start 
Y/D start är en mycket vanlig metod för att reducera startströmmen. En nackdel med startmetoden är att man får en spänningsstöt vid omkoppling från Y- till D-läget. Spänningsstöten kan reduceras genom att man kopplar in tre mindre motstånd kortvarigt under start. Metoden kallas ”Closed Transition” och är vanlig i Nordamerika. Vi kan leverera motståndselement för inbyggnad i startapparaten.

DC motorer
DC motorer används ofta i kritiska applikationer där matningen kommer direkt från batterier. Startmotståndet begränsar startströmmen till önskad nivå. Vi kan leverera både okapslade motståndelement och kapslade enheter, IP 20, för start av DC motorer.

Rotorpådrag med tre sektioner
För mer information kontakta någon av våra
PRODUKTSPECIALISTER
Produktspecialist
Börje Jansson
Produktspecialist
Micael Hellström