Produkter

Brandmansbrytare

En brandmansbrytare gör det möjligt att koppla bort kablaget mellan solcellspaneler och växelriktare. På så sätt blir det möjligt för brandpersonal att arbeta utan risk för skador av spänningssatta ledare.

Det är inte ovanligt att kablage mellan solcellspaneler och växelriktare kan bli både långt och förläggs i kabelstråk tillsammans med AC kablage. Eftersom solcellspanelerna inte går att stänga av på annat sätt än att utestänga ljuset är DC kablaget spänningsförande genom byggnaden. Spänningsförande kablage innebär en ökad risk för brandmän vid brandbekämpning.