Elutrustning, Nordamerikansk standard

PRODUKTANPASSNING – NYCKELN TILL FRAMGÅNG I NORDAMERIKA.

CHS Controls har sedan mer än 30 år tillbaka arbetat tillsammans med exportindustrin i Norden med att anpassa dess elutrustning enligt nordamerikansk standard. Vår kännedom om aktuella normer, våra marknadsledande leverantörer i kombination med bred erfarenhet har hjälpt många exportföretag till framgång på den nordamerikanska marknaden

Att den levererade produkten uppfyller slutkundens förväntningar är den bästa garantin för en nöjd kund. En ny exportmarknad, t ex Nordamerika, innebär nya utmaningar. Kundens förväntningar på delar av produkten - elutrustningen - kanske inte överensstämmer med de som gäller för hemmamarknaden. Lyhördhet och rådgivning kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande.

Vid export till Nordamerika gäller produktanpassning. I begreppet ingår både att gällande föreskrifter följs och att kundens krav/förväntningar uppfylls. Det är inga oöverstigliga hinder, med lyhördhet och sunt förnuft kommer man långt.

Elutrustning enligt nordamerikansk standard

Nordamerikansk standard omfattar främst produkter som används i USA, Kanada och México. Men även andra delar av världen använder sig av standards som bygger på den nordamerikanska med vissa variationer. Den nordamerikanska marknaden är lika stor som hela den europeiska marknaden tillsammans.

För marknadsföring och försäljning av elutrustning till Nordamerika gäller produktanpassning. I begreppet produktanpassning ingår att gällande centrala bestämmelser följs och att slutkundens krav på att få ingående komponenter som han känner och har möjlighet att finna reservdelar till. Man bör även tänka på att man har ett produktansvar som gör sig påmint först då olyckan är framme. Försök undvika olyckan genom att skaffa god kunskap eller sök hjälp hos dem som har kunskap och erfarenhet.

När det gäller elsäkerhet i USA finns det bestämmelser som stiftas på federal, delstats-, regional- och lokalnivå. På federal nivå är föreskrifterna generellt skrivna och måste följas och på lokal nivå kan bestämmelserna skilja mellan olika delstater och regioner. Mycket av variationerna beror på skillnader i förutsättningar som klimat mm.

USA och Kanada har liknande bestämmelser men ett CSA-godkännande är inte giltigt i USA eller tvärtom. Dock finns det i båda länderna möjlighet att testa enligt det andra landets krav varpå en produkt kan få t ex ett CSA(us)-godkännande.

Alla amerikanskt flaggade fartyg måste ha utrustning som följer standards som tagits fram av US Coast Guard.

För mer information kontakta någon av våra
PRODUKTSPECIALISTER
Produktspecialist
Börje Jansson
Produktspecialist
Micael Hellström