Kraftmotstånd

Kraftmotstånd för kraftdistribution, kraftgenerering och industri…

Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment av kraftmotstånd från några få watt upp till flera megawatt. Från spårvagnar till höghastighetståg, stationära motorer till kärnkraftverk eller krigsfartyg till vindkraftverk har Cressall försett branschen de motstånd den behöver i mer än hundra år.

Bromsmotstånd – en kompakt och kostnadseffektiv metod för inbromsning och absorbering av den genererade överskottsenergin. Vi erbjuder både luftkylda bromsmotstånd > och vattenkylda motstånd > från 600W upp till flera hundra kW.

Motorstyrning – rotorpådrag för släpringade AC motorer, startmotstånd > för DC motorer och motstånd för Y/D start, closed transition.

Jordningsmotstånd eller nollpunktsmotstånd – används för att skydda transformatorer, generatorer och distributionsnätverk genom att begränsa felströmmen vid jordfel. Jordningsmotstånd/Nollpunktsmotstånd > är uppbyggda kring en standardkonstruktion med stor flexibilitet för olika installationer. 

Jordningssystem – jordningsmotståndet kombinerat med en enfastransformator eller en Zn transformator, nollpunktsbildare.

Belastningsmotstånd – lämpliga för regelbundna prov av reservkraft och UPS-anläggningar. Tillförlitlig och säker tillgång på elkraft är fundamentalt för det moderna samhället. Trots allt, elavbrott förekommer, då är det viktigt att reservkraften fungerar. Se vårt utbud av belastningsmotstånd >.

Traktionsmotstånd – vi arbetar främst med aktörer inom underhåll av järnvägsfordon i Norden med uppgraderingar av olika motstånd för 2000-talets krav. Utforska våra traktionsmotstånd >.

Filtermotstånd – övertoner och störningar kan begränsas av olika typer av filter där ett motstånd ingår som en viktig komponent. Filtermotstånd > kan användas i applikationer som:

  • SVC - Static Var Compensation
  • MSCDN kompensering
  • HVDC överföring
  • Järnvägsmatningar

Oavsett applikation, lång livslängd och ett minimum av underhåll, har högsta prioritet.

Utforska vårt sortiment av kraftmotstånd >

Cressall effektkalkylator - Ett tidsbesparande beräkningsverktyg!

Cressalls effektkalkylator är baserad på Ohms lag och Joules effektlag och beskriver förhållanden mellan följande elektriska storheter

  • Spänning
  • Ström
  • Resistans
  • Effekt

Effektkalkylatorn bygger på Ohms lag (Spänning = Ström x Resistans) och Joules effektlag (Effekt = Spänning x ström). Applikation gör det möjligt att låsa en parameter, mata in värde för en annan, och snabbt se hur övriga parameter påverkas.

Appen finns i flera språkversioner, svenska, engelska, franska, tyska, hindi, italienska, polska, ryska, förenklad kinesiska, spanska, och traditionell kinesiska, och kan laddas ner gratis för iPhone/iPad och Android.

För mer information kontakta någon av våra
PRODUKTSPCIALISTER
Produktspecialist
Börje Jansson
Produktspecialist
Micael Hellström