Vindriktningsvisare, vindstrutar

Vindriktningsvisare för flygplatser, helikopterplatser och allmänna platser.

Vindriktningsvisare och vindstrutar används för att visa vindriktningen, men också vindstyrkan. Våra vindriktningsvisare och vindstrutar installeras på flygplatser och helikopterflygplatser, men även på allmänna platser med stark eller varierande vind som till exempel längs vägar och broar.

Det finns även krav på att vindriktningsvisare och vindstrutar placeras på industrier där det finns risk för utsläpp av hälsofarliga ämnen.

Vindriktningsvisare och vindstrutar för flygplatser och heliports levereras med:

  • Randade och enfärgade vindstrutar
  • Belysta vindstrutar
  • Hinderljus, LED med IR, uppfyller Transportstyrelsens normer TSFS2020:88
  • Anordning för nedfällning
  • 230V 50Hz
  • Uppfyller ICAO Annex 14 Vol II, EASA och Transportstyrelsen krav

Vindriktningsvisare för industri eller allmänna platser som t.ex. broar och vägar levereras i olika utföranden enligt önskemål.

För mer information kontakta någon av våra
PRODUKTSPECIALISTER
Produktspecialist
Micael Hellström