Nordamerikansk elutrustning

Nyckeln till framgång i Nordamerika

Vid export till Nordamerika gäller produktanpassning. I begreppet ingår både att gällande föreskrifter följs och att kundens krav/förväntningar uppfylls. Det är inga oöverstigliga hinder, med lyhördhet och sunt förnuft kommer man långt. Så, vad skiljer nordamerikansk standard från svensk standard?

Hur skall elutrustningen anpassas?

Ett första krav är att gällande föreskrifter uppfylls. Är de apparater som används godkända, används de enligt godkännandet?

Under senare år har nordamerikansk standard och IEC standard närmat sig varandra. Trots detta finns det områden med stora skillnader, t.ex. säkringar, uttag, anslutningsdon och jordfelsskydd. Det är inga oöverstigliga hinder om de behandlas i tid och på ett förnuftigt sätt.

"Att den levererade produkten uppfyller slutkundens förväntningar är den bästa garantin för en nöjd kund. En ny exportmarknad, t.ex. Nordamerika, innebär nya utmaningar. Kundens förväntningar på delar av produkten elutrustningen kanske inte överensstämmer med de som gäller för hemmamarknaden. Lyhördhet och rådgivning kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande."

Nedan tar vi upp några utvalda områden – inte alla – som bör beaktas.

Säkringar

Nordamerikanska säkringar skiljer sig från europeiska på flera sätt:

  • Dimensionerna är annorlunda
  • Karakteristiken är annorlunda
  • Säkringarna dimensioneras på ett annat sätt

Vi hjälper dig att välja rätt typ av säkring för respektive skyddsområde baserat på de regler som anges i National Electrical Code (NEC) och maskinstandarden NFPA 79.

Säkringar enligt nordamerikansk standard
Säkringar enligt nordamerikansk standard

Dvärgbrytare, jordfelsbrytare

Dvärgbrytare förekommer konstruerade enligt två olika standarder UL 489 och UL1077 beroende på användningsområde. Jordfelsbrytarna är en kombination av dvärgbrytare och jordfelsskydd. Även dessa finns i två grundutföranden:

  • Apparater för personskydd med självtestfunktion enligt UL 943, 5 mA jordfelsström
  • Apparater för utrustningsskydd enligt UL 1053, 30 mA jordfelsström
Dvärgbrytare och jordfelsbrytare, nordamerikansk standard
Dvärgbrytare och jordfelsbrytare, nordamerikansk standard

Manöverkretsen

Den vanligaste manöverspänningen i Nordamerika är 110 VAC. Manöverspänningen skapas med hjälp av en manöverkretstransformator. Vi erbjuder ett brett sortiment av godkända transformatorer för olika spänningar, flera typer är försedda med inbyggda säkringshållare för korrekt skydd enligt reglerna i NEC.

Vi hjälper dig att välja rätt säkring så att normerna uppfylls.

Manöverkretstransformatorer, nordamerikansk standard
Manöverkretstransformatorer, nordamerikansk standard

Installation

Installationspraxis skiljer sig även från den europeiska, den vanligaste metoden är enkelledare i kombination med installationsrör eller slang. Även kabel/enkelledare skiljer, i Nordamerika anges arean i AWG-nummer, för grövre ledare i enheten kcmil. Färgkodning skiljer sig, fas är svart, nolledare är vit och skyddsjord är grön. Dimensionering av ledare styrs av NEC, vi hjälper er tillrätta. Andra spänningsnivåer, 460/208/120 V, och annan frekvens, 60 Hz, påverkar valet av t.ex. belysningsutrustning.

Kabel/enkelledare, nordamerikansk standard
Kabel/enkelledare, nordamerikansk standard

Uttag och anslutningsdon

Att uttag och anslutningsdon skiljer sig från Shuko/CEE standard är bekant för de flesta. För strömmar upp till 50 A är uttag och anslutningsdon enligt NEMA vanligast, för större strömmar finns flera olika typer, mer eller mindre standardiserade.

Uttag och anslutningsdon, nordamerikansk standard
Uttag och anslutningsdon, nordamerikansk standard

Centraler, kraftdistribution

Normcentraler av europeisk typ förekommer inte i Nordamerika. För husinstallationer och lätt industri används ”Load centers”, för industribruk ”Panel boards” alternativt ”Switch boards” när det gäller fördelning av större effekter.

Nordamerikansk load center
Nordamerikansk load center

En enorm marknad med stor potential

Den nordamerikanska marknaden är lika stor som den europeiska. Förutom storleken finns en stor inneboende potential och dynamik. Det bör påpekas att USA är en förbundsstat där de olika delstaterna har stort inflytande. Trots en nationell standardisering förekommer lokala föreskrifter som måste uppfyllas. Som exempel kan nämnas högre krav på jordbävningssäkerhet i Kalifornien.

Länder som Mexico utvecklas snabbt, speciellt inom oljesektorn. Även länder i Sydamerika föreskriver till stor del nordamerkansk standad – med lokala variationer.

Mer än 30 års erfarenhet av export till Nordamerika

Exporterar du till Nordamerika? Behöver du anpassa din elutrustning till nordamerikansk standard?

Ett första steg till framgång kan vara att kontakta någon av våra säljare.

För mer information kontakta någon av våra
PRODUKTSPECIALISTER
Produktspecialist
Börje Jansson
Produktspecialist
Micael Hellström