Produkter

Mikrobrytare för kniv- och fyrkantsäkringar

Monteras på kniv- och fyrkantsäkringar för fjärrindikering av utlöst säkring.

Det finns olika indikeringssystem för kniv- och fyrkantssäkringar som kan förses med mikrobrytare

  • Mekanisk indikering typ T, monteras på lyfthaken
  • Mekanisk indikering typ D, monteras på lyfthaken
  • Mekanisk indikering typ K, monteras på en adapter på säkringskroppen