PV-modulskydd med 60A brandmansbrytare, överspänningsskydd och säkringar
PV-modulskydd med 60A brandmansbrytare, överspänningsskydd och säkringar

PV-modulskydd med 60A brandmansbrytare installerade i Göteborg

Brandmansbrytaren gör det möjligt för Räddningstjänsten att koppla bort kablage mellan solcellspanelerna och växelriktaren vid brand. Brandmansbrytaren manövreras med manöverdon, placerad vid brandlarmscentralen.

Bilden visar tre stycken installerade PV-modulskydd med 60A brandmansbrytare, överspänningsskydd och säkringar för att skydda solcellspanelerna.

Läs mer om Industri & Kraftdistribution >

Utforska våra produkter inom PV-modulskydd >

För mer information kontakta någon av våra
PRODUKTSPECIALISTER
Börje Jansson
Produktspecialist
Börje Jansson