Flygplatsbelysning i förändring

Landets flygplatsbelysning i behov av upprustning

Vi menar att många av landets flygplatser och heliports står inför en förändring när det kommer till belysning. Dels har vi hållbarhetsaspekten att ta hänsyn till, med byte från halogen till LED, dels underhållsbiten med upphöjda armaturer vs. fördelarna med infällda, men också anpassningen från parallella till seriella system. Låt oss bena ut ämne för ämne, som undviker att landets flygplatser blir eftersatta.

Framtidens ljuskälla är LED

Många av landets flygplatser och heliports lyses idag upp, helt eller delvis, av halogen, men framtiden vilar i LED. Hur kan vi vara så säkra på det?

Många faktorer pekar på att flygplatser och heliports bör gå över till LED så snart det är möjligt – fördelarna är många. Dels har LED omkring 10 gånger längre livstid och lägre effektförbrukning jämfört med halogen. Därtill kräver LED mindre underhåll, vilket också genererar en besparing i både tid och pengar. När en ljuskälla i halogen byts ut, byts ofta även packningen, något som både blir dyrare och tar längre underhållsarbete i anspråk. Sist men inte minst, det börjar bli svårt att få tag i reservdelar till halogenlampor. Ett byte till LED gör det enklare att säkerställa reservdelstillgången.

Att investera i LED-belysning bidrar till att flygplatser och heliports kan:

 • Minska energiförbrukningen
 • Minimera underhållsarbetet
 • Se sjunkande kostnader på sikt

Följ strömmen – uppdatera belysningen

En hel del av landets flygplatser och heliports har, helt eller delvis, redan bytt från halogen till utrustning från CHS Controls med LED. Gör som någon av nedan flygplatser och heliports – byt till en modernare och mer hållbar utrustning, uppgradera till LED i flygplatsbelysning > och belysta skyltar > från CHS Controls.

Några utvalda flygplatser:

 • Göteborg Landvetter Airport
 • Jönköping Airport
 • Linköping City Airport
 • Ljungbyheds Flygplats
 • Luleå Airport
 • Malmö Airport
 • Skövde Flygplats
 • Stockholm Arlanda Airport
 • Stockholm Skavsta Airport
 • Säve Flygplats
 • Åre Östersund Airport
 • Ängelholm Helsingborg Airport

Några utvalda heliports:

 • Borlänge sjukhus
 • Gällivare sjukhus
 • Gävle sjukhus
 • Hudiksvalls sjukhus
 • Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Lycksele lasarett
 • Mora lasarett
 • Skaraborgs sjukhus, Skövde
 • Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Sunderby sjukhus, Luleå
 • Södra Älvsborgs sjukhus, Borås
 • Östra sjukhuset, Göteborg
 • Ett antal sjukhus i Norge
Infällda heliport armaturer på Lycksele lasarett
Infällda heliport armaturer på Lycksele lasarett

Fördelen med CHS Controls infällda banljus

Till att börja med, våra infällda högpresterande LED armaturer är energieffektiva och har en lång livslängd. Därtill utsätts ett infällt banljus för mindre påfrestningar jämfört med ett upphöjt, som lätt kan stötas emot av flyg- och underhållspersonal inom flygplatsens färdområde och operativa ytor.

Vi har tagit fram skyddsadaptrar för helt släta banljuskonstruktioner som förenklar vid t.ex. snöröjningen avsevärt, då de tål att köras över med plog. Skyddsadaptrarna passar till de flesta infällda ljusen i vårt sortiment. Skyddsadaptrar för helt släta banljuskonstruktioner finns exempelvis till bankant, taxibankant, taxicentrum, banände och uppställningsyta/apron. Likaså kan nya varianter av skyddsadaptrar konstrueras, för att passa fler infällda ljusalternativ.

Infällda banljus från CHS Controls möjliggör även att både större och fler varianter av utländska flygplan kan landa och starta på våra rullbanor. Konstruktionen medför att ingen påverkan sker på belysningen p.g.a. turbulens från motorer, eller alternativa inbromsningsanordningar.

Våra infällda armaturer för flygplats > och helt släta armarturer för flygplats >
Våra infällda armaturer för heliports > och helt släta armaturer för heliports >

Fler möjligheter med seriella system

En del flygplatser och heliports i landet drivs idag av parallella system, men fördelarna med seriella system vinner i längden. Ett seriellt system klarar mata långa kablar, med högre spänning och kan därför mata belysning på ett längre avstånd jämfört med parallella system. Dessutom erbjuder ett seriellt system en modern styrningslösning där utbudet av lampor är både större och anpassade till detta.

En efterfrågad funktion på LED-lampor med låg förlusteffekt är extra värmare för vårt temporärt kalla klimat, något som finns i de flesta armaturer tillhörande seriella system. Därtill tillåter seriella system också övervakning av funktionen i varje enskild lampa.

Varför flygplatsbelysning från CHS Controls?

Vår huvudleverantör, italienska OCEM Airfield Technology är en global marknadsledare inom flygplatsbelysning och därmed erkänd på marknaden med produkter som uppfyller kravställning enligt EASA, ICAO, FAA och STANAG. Det gör att vårt produktutbud är välkänt över världens flygplatser och heliports.

Ännu en fördel med OCEMs produkter är att de använder sig av så kallad öppen källkod. Öppen källkod tillåter att belysning kan matas och kontrolleras, oavsett val av fabrikat. Detta ger också en ökad flexibilitet.

Mer om Konstantströmsregulatorer, styrning och tillbehör >

Vill du prata flygplatsbelysning med oss?

Vi finns här till ert förfogande! Är du ansvarig för belysningen på flygplats eller heliports, tveka inte att kontakta oss. Vi har lång erfarenhet och nästintill daglig kontakt med någon av landets många heliports och flygplatser, stora som små, civila som militära.

För mer information kontakta någon av våra
PRODUKTSPECIALISTER
Micael Hellström
Produktspecialist
Micael Hellström