ZORC överspänningsskydd mot högfrekventa kopplingstransienter

Vi introducerar ZORC, ett unikt överspänningsskydd för skydd av motorer, transformatorer och generatorer som tillverkas av Strike Technologies i Sydafrika. Flera tusen ZORC överspänningsskydd har installerats under de senaste 25 åren vilket har löst problemet med isolationsskador och medföljande reparations- och stilleståndskostnader.

Isolationsfel i motorer, generatorer och transformatorer orsakar årligen stora kostnader. Ett vanligt problem är högfrekventa spänningsspikar, transienter och andra spänningsfluktuationer eller störningar som orsakas av in/urkoppling. Med ZORC överspänningsskydd installerat elimineras inkopplings- och återtändningstransienter genererade av olika typer av brytare. ZORC överspänningsskydd halverar även storleken på branta vågfrontstransienter mot lastanslutningen (dvs eliminerar spänningsfördubblingseffekter).

ZORC är däremot inte konstruerad för att skydda mot överspänningar orsakade blixtnedslag.

Egenskaper

  • Skyddar motorer, generatorer och transformatorer under hela deras livslängd.
  • Eliminerar inkopplings- och återtändningstransienter genererade av olika typer av brytare.
  • Sparar pengar genom att eliminera produktionsstopp på grund av isolationsskador.
  • Underhållsfri, endast rengöring av genomföringarna om överspänningsskyddet är installerat i kontaminerad miljö.

Produktdata

  • Systemspänning: 400V till 40kV.
  • Transientskydd: 0,1 till 0,2 mikrosekunder.
  • Trefas och enfas versioner.
  • För installation i maskinens uttagslåda/nära transformatorn och för installation i ställverket
För mer information kontakta någon av våra
PRODUKTSPECIALISTER
Produktspecialist
Börje Jansson