Upphöjda armaturer

Upphöjda armaturer med energieffektiv LED som ljuskälla med lång livslängd. Uppfyller de krav som ställs i ICAO och FAA.

Sortimentet består av

  • Inflygningsljus
  • Rullblixt
  • Tröskelidentifieringsljus
  • Tröskelljus
  • Banändeljus
  • Bankantsljus
  • PAPI
  • Taxibankantljus
  • RGL
För mer information kontakta någon av våra
PRODUKTSPECIALISTER
Produktspecialist
Micael Hellström