Produkter

BS88 säkringar

BS88 omfattar industrisäkringar och ultrasnabba säkringar enligt brittisk standard.

Dessa säkringar har andra dimensioner jämfört med övriga europeiska säkringar.

Våra BS88 säkringar finns i följande driftsklasser:

  • gG, för kabel och ledningsskydd
  • gM, främst avsedd för motorskydd, märkspänning anges i två värden, kontinuerligt belastningsbar märkström samt ett högre värde som relaterar till säkringens förmåga att motstå startströmmar
  • aR, ultrasnabb, kortslutningsskydd

De installeras på olika sätt: industrisäkringar installeras antingen i säkringshållare eller i säkringslastbrytare medan ultrasnabba säkringar normalt installeras direkt i skensystem.