Webbpolicy

Allmänt

Skydd för den personliga integriteten är självklar och viktigt för oss på CHS Controls. Våra webbplatser är byggda på så sätt att de personuppgifter vi får in skyddas mot obehörig åtkomst, förlust eller förvanskning.

Webbplatserna är en informationsplattform som beskriver, våra produkter, tjänster, leverantörer och övriga tjänster. Informationen är tillgänglig i befintligt skick och ska ses som ett komplement till rådgivning av CHS Controls personal.

Användning av information från webbplatserna

Informationen är avsedd att användas för eget bruk. Webbplatsernas form och innehåll inklusive text, ritningar, programvara och foton är upphovsrättsligt skyddat och får inte användas eller spridas utan vårt skriftliga godkännande.

Insamling och användning av personuppgifter

Som besökare på våra webbplatser kan Du vid vissa tillfällen uppmanas att delge oss personlig information, t ex vid nerladdning av viss information eller vid förfrågningar mm. Samtliga personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. CHS Controls är ensam ägare till den information som samlas in. Vi för ingen personinformation vidare.

Kontakta oss om Du har frågor kring hur vi hanterar personlig information till chs@chscontrols.se. Du har rätt till en kopia på den information vi har om Dig, att felaktigheter rättas och att inaktuell information tas bort.

Cookies och IP-adresser

När Du besöker CHS Controls webbplatser kan vi använda cookies. En cookie är en liten datamängd som skickas till en webbläsare från en webbserver och lagras på datorns hårddisk. En cookie används för att känna igen en användare, anpassa informationen på webbplatserna för denne och för statistikinsamling. Inställningar i Din webbläsare avgör om Du accepterar cookies eller inte. Vissa funktioner på våra webbplatser kan ha begränsad funktionalitet om inte cookies accepteras.

Webbplatsernas innehåll och ansvar

CHS Controls webbplatser är tillgängliga i befintligt skick. CHS Controls lämnar inga garantier beträffande tillgänglighet, informationens innehåll, fullständighet och riktighet eller att webbplatserna inte kan medföra intrång på tredje parts rättigheter. Våra produkter utvecklas löpande, kontakta alltid CHS Controls för nu gällande data.

Webbplatserna kan innehålla länkar till externa webbplatser. Förekomsten av sådan länk innebär inte att CHS Controls samarbetar med innehavaren av den webbplats till vilken länken pekar, CHS Controls tar inget ansvar för länkar och informationen på länkade webbplatser.