Produkter

Lågintensiva hinderljus med IR

Vi erbjuder marknadens mest flexibla LED lågintensiva hinderljus med IR som uppfyller Transportstyrelsens senaste föreskrifter TSFS 2020:88.

Hinderljusen kännetecknas av lång livslängd >175000 timmar och extremt låg energiförbrukning, 2,3VA/2,1W. Det finns även versioner som drivs med solceller, kontakta oss för mer information.