Produkter

Högintensiva hinderljus med IR

Högintensiva hinderljus som uppfyller Transportstyrelsens senaste föreskrifter TSFS 2020:88.

Främst avsedda för föremål med en höjd av 150 m eller mer över havsytan. Högintensiva hinderljus typ B, vitt blinkande ljus, 100000 cd dagtid, 20000 cd gryning och 2000 cd vid mörker, versioner med GPS synkronisering och Modbus kommunikation.