Trygghet genom kunskap

Vår ambition är att erbjuda produkter av högsta kvalitet i kombination med stort tekniskt kunnande och bred erfarenhet från de flesta branscher.

Teknisk rådgivning och support är en central del av vårt erbjudande. Vi är specialister inom våra respektive produktområden, med lång och djup erfarenhet både av produkter och applikationer. Vi ser oss som en problemlösare, inte bara som en produktleverantör. Ett nära samarbete med våra huvudleverantörer, specialiserade inom sina respektive produktområde, säkerställer att vi kan erbjuda konkurrenskraftiga produkter och system.

Fakta om CHS Controls

Företaget grundades 1969 med namnet Cutler-Hammer Svenska AB som ett helägt dotterbolag till Cutler-Hammer Inc. Milwaukee, USA. Sedan 1978 är Cutler-Hammer en del av Eaton Corportation, en diversifierad tillverkare med verksamhet inom elkraft, hydraulik och fordonsindustri. Vi blev ett självständigt försäljningsbolag 1990 men har fortfarande starka band till vår före detta ägare, som är en av våra viktigare leverantörer. Kontor och lager finns i Helsingborg.

Våra specialområden