Produkter

Luftkylda bromsmotstånd

Ett externt bromsmotstånd erbjuder en kompakt och kostnadseffektiv metod för inbromsning och absorbering av den genererade överskottsenergin. Vi har expertisen för att hjälpa er att välja rätt bromsmotstånd. Vi behöver veta

Motståndsvärde
Anges av drivsystemstillverkaren. Högre kan väljas men bromseffekten reduceras motsvarande

Spänning över motståndet
Normalt ca 700V, Cressall standardmotstånd kan användas upp till 1000V. Kontakta oss för högre spänning.

Bromsenergi
Energimängden som uppkommer vid inbromsning. Om detaljerad information saknas kan vi hjälpa till med en uppskattning.

Bromscykel
Antalet inbromsningar över tid.

Ju mer information vi får, desto mer optimal lösning kan erbjudas. Omfattande utveckling och provning av enskilda motståndselement gör det möjligt att förutsäga temperaturökningen i motståndet för olika driftscykler. Resultatet kan presenteras i form av en temperaturkurva över tid. Skicka Er förfrågan!