Produkter

Nordamerikanska säkringar

I Nordamerika krävs rätt typ av säkringar, installerade enligt nordamerikanska normer samt UL- och CSA-godkännande.

Säkringsstandarden i Nordamerika skiljer sig avsevärt jämfört med säkringstyper som är vanligen förekommande i Europa, dimensioner och karakteristik skiljer sig avsevärt. Eaton Bussmann Series erbjuder ett komplett sortiment av säkringar och tillbehör enligt nordamerikansk standard. Vi hjälper våra kunder att välja rätt säkring för varje applikation - och hjälper er att dimensionera dessa baserat på nordamerikanska bestämmelser.