Produkter

Belastningsmotstånd

Vi levererar belastningsmotstånd från mindre mobila enheter till fasta anläggningar för batteri-, turbin- och generatorprovning. Regelbundet underhåll inklusive urladdning/belastningsprov är det bästa sättet för att säkerställa hög driftsäkerhet. Programmet består av standardenheter för effekter upp till 1350 kW, större enheter anpassas efter kunds önskemål.

Generatorprovning
Belastningsprov av generatorn ingår inte alltid när generatoraggregat provas, ofta nöjer man sig med att starta motorn. Det är välkänt att dieselmotorer påverkas negativt om dessa körs med låg effekt, vilket kan påverka funktionen när den verkligen behövs. Om generatorn belastas till 40% eller mer kan problemen undvikas. Flera slutanvändare har insett fördelen med att redan från början inkludera ett fast belastningsmotstånd för generatoraggregatet. Den relativt låga investeringskostnaden uppvägs av fördelen att regelbundet kunna prova generatoraggregatet fullt ut.

Urladdningsprov av batterier
Ett urladdningsprov med ett belastningsmotstånd är lätt att genomföra och ger entydiga bevis på batteriets skick och om det behöver bytas ut.

Övriga belastningsmotstånd

  • Belastningsmotstånd installerade i ISO container upp till 6000kVA
  • Radiatormonterade belastningsmotstånd
  • Självkylda belastningsmotstånd
  • Belastningsmotstånd för mellanspänning
  • Integration med transformatorer