Produkter för OEM

ETT NÄRA SAMARBETE OSS OCH MASKINBYGGARE EMELLAN GER ÖKAD KONKURRENSKRAFT.

Att erbjuda rätt produkt för rätt applikation är för oss bara en del av en lösning. Tillsammans med kunden analyserar vi dennes behov och optimerar våra produkter efter det. Det kan innebära allt från produktval, teknisk verifiering till att kunna erbjuda specialanpassade lösningar.

Vi hjälper till med dimensionering och urval av säkringar. Det kan vara anpassning till nordamerikanska säkringar > och normer. Det kan vara att välja rätt ultrasnabba säkringar > för att skydda mjukstarters, strömriktare, frekvensomformare och statiska reläer som innehåller halvledare. En annan utmaning är DC applikationer, t ex skydd av en gemensam DC buss.

Gör underhåll säkrare, smartare och produktivare - öka personsäkerheten. SafeSide spänningsindikatorer > ger en visuell indikering om anläggningen är spänningslös. Safe-Test mätport > skyddas av en högimpedanskrets och gör att underhållspersonal kan spänningsmäta med ett standardinstrument utan att öppna kapslingsdörren. GracePort frontpaneler > är en perfekt lösning för säker anslutning till styrsystemet utan att öppna skåpsdörren.

Kapaciteten för våra bromsmotstånd som används inom sågverksindustrin verifieras med temperaturökningsdiagram för den aktuella driften. Se vårt utbud av lyftkylda bromsmotstånd >.

Tillsammans med våra kunder har vi tagit fram flera speciallösningar. För en kund i norra Sverige levererar vi en specialkonstruerad matningsenhet med jordfelsskydd enligt nordamerikansk standard.

För mer information kontakta någon av våra
PRODUKTSPECIALISTER
Produktspecialist
Börje Jansson
Produktspecialist
Niclas Anderberg