Kvalitets- och miljöpolicy

Vi erbjuder utrustning för elkraft- och automationsindustrin i samarbete med världsledande, kvalitetsmedvetna tillverkare. Vår målsättning är att med hög servicenivå, pålitliga och stabila leveranser erbjuda moderna produkter och lösningar till våra kunder. En god kvalitet i hanteringen av kunder och leverantörer är viktigt för CHS Controls. Målsättningen för kvalitetsarbetet är att all verksamhet ska hålla hög kvalitet så att kunder, leverantörer och anställda alltid har ett stort förtroende för CHS Controls som partner.

Vi arbetar för en hållbar miljöutveckling och verkar för att minimera miljöpåverkan som uppkommer i vår verksamhet. Målsättningen för miljöarbetet är att all verksamhet ska hålla hög kvalitet och följa gällande regelverk för hantering av produkter.

VÅRA SPECIALOMRÅDEN