Konstantströmsregulatorer, styrning och tillbehör

Vi erbjuder moderna konstantströmsregulatorer, styrning och övervakningssystem från OCEM.

Konstantströmsregulatorer – CCR
OCEM erbjuder en modern serie tyristorstyrda konstantströmsregulatorer för 1-fas och 3-fas matning. Enheterna är energieffektiva och moduluppbyggda för enkelt underhåll. Windowsbaserad programvara gör det möjligt att övervara parametrar och vågformer samt underlättar felsökning och uppgradering.

AGLC - Airport Ground Lighting Control
AGLC är ett programvarupaket som framtagits av OCEM för styrning och övervakning av belysningen på en flygplats. Tack vare en modulär och skalbar utformning kan AGLC gör det möjligt att hantera både regionala och internationella flygplatser.

Frånskiljare för seriekretsar - Series Circuits Cutout
Säker frånskiljning mellan konstantströmsregulator och belysning vid underhåll.

För mer information kontakta någon av våra
PRODUKTSPECIALISTER
Produktspecialist
Micael Hellström