Hinderljus på mast

Flyghinderljus – vad gäller?

Alla föremål på 45 meters höjd eller högre utgör flyghinder och skall, enligt Transportstyrelsens föreskrifter, märkas upp med flyghinderljus, även kallat flygvarningsljus, för att säkra all typ av luftburen trafik.

 • Föremål med en höjd på 45-150 meter över markytan ska markeras med lågintensiva ljus.
 • Föremål med en höjd på mer än 150 meter över markytan ska markeras med låg- och högintensiva ljus i flera nivåer enligt Transportstyrelsens föreskrifter.
 • Särskilda bestämmelser gäller vid föremål i grupper/kluster och i vindkraftsparker. Här används medelintensiva ljus i kombination med lågintensiva, i enlighet med Transportstyrelsens föreskrift.

Flyghinderljus ska uppfylla TSFS 2020:88 och dess nya föreskrifter

1 januari 2021 trädde nya skärpta föreskrifter i kraft, TSFS 2020:88 (vilken ersätter tidigare TSFS 2010:155), som innebär att du som är innehavare av äldre flyghinderljus (på t.ex. höga byggnader, broar, master, vindkraftverk eller skorstenar) måste uppgradera och byta ut dessa till varianter som uppfyller de nya skärpta kraven. Skiftet måste vara gjort absolut senast 31 december 2025 och vår rekommendation är att innehavare ser över detta omgående.

Lågintenstivt flygvarningsljus från Obelux, uppfyllande TSFS 2020:88
Lågintenstivt flygvarningsljus från Obelux, uppfyllande TSFS 2020:88

Vad är nytt med de skärpta kraven?

I Transportstyrelsens senaste föreskrifter har kraven för IR-ljus (infrarött ljus) stärkts så att det ska stråla i hela vertikalplanet, något som äldre versioner inte uppfyller. Innehavare av dessa är därför skyldiga att byta ut sin uppmärkning till flyghinderljus som möter de nya kraven – något som våra Obelux hinderljus > uppfyller.  

Bakgrund:

LED, som är den mest använda ljuskällan för flyghinderljus, har många fördelar som: lägre energiförbrukning, minskat underhållsbehov och längre livslängd. En nackdel är dock att LED inte är synligt för piloter som använder utrustning för mörkerseende (NVD). Därför skärper Transportstyrelsen föreskrifterna kring flyghinderljus med LED som numera, förutom synligt varningsljus, även ska utstråla IR-ljus (infrarött ljus) inom ett våglängdsområde som är synligt med NVD-utrustning.

Godkänt medelintensivt flygvarningsljus från Obelux
Godkänt medelintensivt flygvarningsljus från Obelux

Fördelar med Obelux flygvarningsljus:

 • Låg effektförbrukning
 • Hög kvalitet
 • Robust utformning
 • Lång livslängd
 • 5 års garantitid
 • Självförsörjande lågintensiva ljus (tillval)
 • Flexibelt montage
 • Uppfyller TSFS 2020:88

Vad gäller för flygvarningsljus utan LED?

Äldre lågintensiva flygvarningsljus var oftast utrustade med en glödlampa som ljuskälla. Dessa finns inte att köpa längre. Att ersätta med en standard LED lampa, där sockeln passar, uppfyller inte dagens föreskrifter om IR-ljus och ljusstyrka. Därför är vår starkaste rekommendation att byta ut äldre flygvarningsljus till moderna som lever upp till gällande föreskrifter och samtidigt dra nytta av bland annat lägre effektförbrukning. 

Vilket flyghinderljus rekommenderas?

Vi arbetar med Obelux, en världsledande finsk tillverkare av LED flyghinderljus av hög kvalitet. Förutom den långa livslängden på omkring 175 000 timmar särskiljer de sig när det kommer till den ytterst låga effektförbrukningen, som i sin tur för oss till källan för strömförsörjning. Den låga förbrukningen gör det nämligen fullt möjligt att kombinera Obelux lågintensiva ljus med endast solcellspaneler och batteri, vilket gör att en extern strömkälla inte är nödvändig. Lösningen blir självförsörjande. Du hittar samtliga komponenter för detta i vårt sortiment.

Läs även: Upplyst flyghinderljus utan framdragen el

Ytterligare en fördel med Obelux flyghinderljus är det flexibla montaget som gör att de går att montera både på vägg och tak, eller på rör/stolpe om så är behovet. Den höga och robusta kvaliteten på våra flyghinderljus gör också att vi kan erbjuda en lång garantitid.

Vårt sortiment omfattar:

Med våra hinderljus > kan du vara säker på att du uppfyller de skärpta kraven i enlighet med TSFS 2020:88.

Högintensivt flygvarningsljus från Obelux, i enlighet med TSFS 2020:88
Högintensivt flygvarningsljus från Obelux, i enlighet med TSFS 2020:88

Vi kan allt som är värt att veta om flyghinderljus med LED

Vi förstår att det kan vara snårigt. Tveka inte att kontakta oss > om du som elkonstruktör, konsult eller elektriker har frågor eller om du har en kund som i sin tur är osäker på vad som gäller. Vi finns tillhands, och flyghinderljus – det har vi gott om i vårt sortiment!

Snabblänkar med E-nummer:

7769099 >
7769093 >
7769092 >
7768921 >
7769110 >
7769113 >
7769119 >

Till innehavare av flyghinderljus

Vänd er till installatör/elektriker för hjälp med utbyte. Vi rekommenderar att befintliga flyghinderljus, som ej uppfyller de senaste kraven från Transportstyrelsen, snarast byts ut. Välj Obelux från oss och ni får effektiva flyghinderljus av högsta kvalitet med flexibel installation.

Vanliga frågor om flyghinderljus

Vad gör flyghinderljus från CHS Controls unika?

Våra robusta flyghinderljus består av metall och härdat glas, anpassade för det nordiska klimatet. Dess nätta konstruktion och förhållandevis lätta vikt gör dem enkla att hantera. Kombinationen av en robust kvalitet och nätt konstruktion ger våra flyghinderljus dessutom en fördel vid t.ex. islossning/iskast med mindre träffyta och tåligt härdat glas.

Våra flyghinderljus från Obelux erbjuder i tillägg ett flexibelt och enkelt montage. Obelux har i en del fall även färdiga lösningar anpassade så att flyghinderljusen enkelt kan fästas till andra tillverkares fästpunkter, en s.k. plug-and-play-lösning.

Våra smarta flyghinderljus har inbyggt system för felövervakning och larmar, t.ex. via SMS, om fel uppstår. Flyghinderljusen är självklart godkända enligt de senaste föreskrifterna från Transportstyrelsen.

Vart köper vi nya flyghinderljus?

Godkända flyghinderljus, enligt TSFS 2020:88, av finska märket Obelux finns att köpa hos oss på CHS Controls. Vi säljer lågintensiva hinderljus >, medelintensiva > och högintensiva >.

När träder den nya föreskriften i kraft gällande flyghinderljus?

TSFS 2020:88 trädde i kraft redan 1 januari 2021. Innehavare av flyghinderljus har fram till och med 31 december 2025 på sig att byta ut ej godkända flyghinderljus.

Är det endast nya flyghinderljus som klarar de skärpta föreskrifterna?

Under förutsättning att redan aktuell uppmärkning följer övriga föreskrifter i TSFS 2020:88 kan det räcka att endast komplettera med så kallad IR-only. Detta gäller komplettering av medelintensiva flyghinderljus och högintensiva flyghinderljus. I kort kan IR-only beskrivas likt ett hinderljus som endast avger det infraröda ljuset, i enlighet med de skärpta föreskrifterna.

Vad är fördelen med IR-only?

Att komplettera medelintensiva och högintensiva flyghinderljus med IR-only gör att du förlänger livstiden på redan installerade flyghinderljus, oavsett tillverkare, samtidigt som du lever upp till aktuella TSFS 2020:88. Att endast komplettera med IR-only innebär även en kostnadsbesparing. Ring oss på 042-386100 för att höra mer om en komplettering är möjligt i ert fall.

För mer information kontakta någon av våra
PRODUKTSPECIALISTER
Niclas Anderberg
Produktspecialist
Niclas Anderberg
Micael Hellström
Produktspecialist
Micael Hellström