INDUSTRI, KRAFTDISTRIBUTION

Ökad produktivitet, bättre skydd, effektivare energianvändning…

Våra produkter finns installerade i tung och lätt tillverkningsindustri, inom kraftgenerering och distribution. Produkter ur vårt breda sortiment av säkringar > skyddar allt från kablage och motorer till sofistikerade styr- och drivsystem.

Hantera strömmenTelarc modulära skenkontaktorer >, en flexibel lösning för tung industri med högre prestanda jämfört med standardkontaktorer.

Vi levererar belastningsmotstånd lämpliga för regelbundna prov av reservkraft och UPS-anläggningar. Tillförlitlig och säker tillgång på elkraft är fundamentalt för det moderna samhället. Trots allt, elavbrott förekommer, då är det viktigt att reservkraften fungerar. Utforska vårt utbud av belastningsmotstånd >.

Förnyelsebar energi, vindkraft och solenergi, blir allt viktigare för vår energiförsörjning. Vi erbjuder säkringar och överspänningsskydd speciellt framtagna för skydd för solcellsanläggningar >. Vi levererar hinderljus >, belysning och uttag till vindkraftsindustrin.

Jordningsmotstånd eller nollpunktsmotstånd, används för att skydda transformatorer, generatorer och distributionsnätverk genom att begränsa felströmmen vid jordfel. Uppbyggda kring en standardkonstruktion med stor flexibilitet för olika installationer. Lång livslängd och ett minimum av underhåll har högsta prioritet. Se vårt sortiment av jordningsmotstånd/nollpunktsmotstånd >.

Marin och offshore – Vi har lång erfarenhet av produkter för marint bruk. Vi levererar bromsmotstånd > som används i elektriska drivsystem för vinschar. Ultrasnabba DC säkringar spelar en betydelsefull roll vid elektrifiering av fartyg.

För mer information kontakta någon av våra
PRODUKTSPECIALISTER
Produktspecialist
Börje Jansson
Produktspecialist
Niclas Anderberg