Manöver och indikering

Ett brett program av robusta och ergonomiska tryckknappar samt starka, tydliga varningsljus, ljudsignaler och signaltorn.