Upplyst flyghinderljus utan framdragen el

Upplyst flyghinderljus utan framdragen el

Att få utmanas, tänka i innovativa banor och ligga i framkant är något som ligger CHS Controls varmt om hjärtat. Därför vill vi berätta om en helt självförsörjande lösning på flyghinderljus som vi tillsammans med vår leverantör Obelux Oy testkör norr om polcirkeln.

Under tidig höst 2023 installerades lösningen, som alltså går ut på att utan framdragen el få ett lågintensivt flyghinderljus att lysa 24 timmar om dygnet, oavsett årstid. Med hjälp av en solcellspanel som laddar ett batteri, lyser lampan med ett fast sken. Eftersom det handlar om uppmärkning av flyghinder, och därmed luftburen trafiksäkerhet, är det av yttersta vikt att utrustningen är tillförlitlig och stabil.

Vikten av hög kvalitet

Flygsäkerheten ställer höga krav på att lösningen måste fungera. Valet av ett högkvalitativt flyghinderljus spelar därför en viktig roll. Våra robusta flyghinderljus är tillverkade av metall och härdat glas, anpassade för det nordiska klimatet. Dess kompakta konstruktion och förhållandevis låga vikt gör dem enkla att hantera. Dessutom ger kombinationen av en robust och kompakt konstruktion på våra flyghinderljus en fördel vid t.ex. islossning/iskast med mindre träffyta och slagtålig metall/härdat glas.

Våra smarta flyghinderljus har dessutom inbyggt system för felövervakning och larmar, t.ex. via SMS, om fel uppstår, något som vi dragit nytta av i detta projekt. Utrustningen sänder nämligen ut statusmeddelande via SMS två gånger per dygn där vi, förutom att utrustningen kör på som förväntat, även får information om batteriets status och antalet soltimmar.

Nya moderna flyghinderljus har LED som ljuskälla, med fördelar som bl.a. låg energiförbrukning, lång livslängd och lågt underhållsbehov. Då LED inte alstrar spillvärme, har våra flyghinderljus inbyggd värmare. Dessa hanterar kondens som annars frusit på och skymt ljuset, något vi dragit nytta av i detta projekt.

Så löper testprojektet

Det är inte slumpen som gjort att projektet testkörs i vårt karga nordiska klimat, norr om polcirkeln, där kylan är påtaglig och ljuset kraftigt begränsat delar av året. För att projektet ska slå väl ut, måste vi kunna försäkra oss om att flyghinderljus, batterier och solcellspanel står stabilt under tuffa omständigheter.

Ett lågintensivt flyghinderljus ska under normala förhållanden lysa med 32 cd vid skymning, natt och gryning enligt gällande förordningar. Under vårt test väljer vi att utmana utrustningen ytterligare genom att låta ljuset lysa dygnets alla 24 timmar och får på så sätt testat dess maximala kapacitet.

Sedan installation under hösten 2023 har lösningen fungerat felfritt och i december, då soltimmarna är i princip noll och kylan kraftigt påfrestande, fick vi statusmeddelande på att batteriet har 70% kvar – helt enligt beräkningarna. Samma beräkningar säger även att utrustningen i slutet av januari, då dagsljuset hittat tillbaka i liten dos, ska ha en batterinivå på 50% som så sakteliga ska laddas upp igen. Men då naturens lagar bjudit oss på en extremkyla denna vinter (med uppemot 40 minusgrader som värst) låg batterinivån på 40% som lägst, men lampan lös dock fortsatt med ett fast stabilt sken.

Utveckling av lösningen

Då lösningen är självförsörjande, obemannad och placerad i tuff miljö, är det av yttersta vikt att solcellerna laddar alla dygnets ljusa timmar under vinterhalvåret. Därför har man nu utvecklat en vibrator att komplettera liknande lösningar med. Vibratorn är programmerad till att två gånger i veckan vibrera i 5 sekunder så att snön som ligger på solcellerna skakas av.

Framtidsvision

Lösningen revolutionerar i sin genre och förenklar uppmärkningen av flyghinder i områden utan tillgång till framdragen el och säkrar samtidigt luftburen trafik. Vi fortsätter att följa projektet med stor entusiasm, då vi menar att den helt självförsörjande lösningen kan bli ett spännande komplement för t.ex. kraftbolagen att titta närmare på.

Samtliga komponenter i testprojektet, som godkänt hinderljus, solceller och batteri, finns tillgängligt i CHS Controls sortiment.

För mer information kontakta någon av våra

PRODUKTSPECIALISTER

Produktspecialist
Niclas Anderberg