Produkter

Medelintensiva hinderljus med IR

Medelintensiva hinderljus som uppfyller Transportstyrelsens senaste föreskrifter TSFS 2020:88.

Medelintensiva hinderljus typ A och B/C, vitt blinkande ljus eller rött fast sken/blinkande, 20 000 cd, versioner med GPS synkronisering och Modbus kommunikation.