Produkter

PV modulskydd

Konstruerade för enkel och effektiv installation och ger ett effektivt elektriskt skydd för solcellspaneler samt bortkoppling av kablage mellan solceller och växelriktare. Innehåller överströmsskydd, säkringar, och överspänningsskydd, Typ 1/2 åskskydd/överspänningsskydd eller Typ 2 överspänningsskydd samt brandmansbrytare. Monteras nära solcellspanelerna och fungerar även som en sammankopplingsbox. De är normalt utrustade med kontaktdon för snabb och enkel installation.