Produkter

Hinderljus, enbart IR

Hinderljus med enbart IR är avsedda som komplement till äldre LED hinderljus som saknar IR, eller LED hinderljus som inte uppfyller Transportstyrelsens krav TSFS 2020:88. En kostnadseffektiv uppgradering av äldre medelintensiva- och högintensiva hinderljus med LED som ljuskälla för att säkerställa att kraven i TSFS 2020:88 uppfylls.