PV modulskydd med säkringar och överspänningsskydd

PV modulskydd med säkringar och överspänningsskydd för anläggningar upp till 1000VDC.

Enheten monteras nära solcellspanelerna och fungerar även som en sammankopplingsbox.

Överströmsskydd - säkringar

Säkringar klass gPV, anpassade för att kunna bryta de låga felströmmar som uppkommer vid fel på solceller samtidigt som de ska klara höga felströmmar som kan uppkomma vid fel på en växelriktare. Säkringens märkström koordineras med solcellspanelernas kortslutningsström. Två säkringar per sträng, installerade i säkringsfrånskiljare med lampindikering för utlöst säkring ingår.

Åskskydd/överspänningsskydd

Typ T1/2 åskskydd/överspänningsskydd eller typ T2 överspänningsskydd är installerat. Är byggnaden utrustad med åskledare krävs åskskydd/överspänningsskydd Typ 1/2, saknas åskledare används överspänningsskydd Typ 2.

Produktspecialist
Börje Jansson
Mobil: 042-386101
Produktspecialist
Micael Hellström
Mobil: 042-386102