Åsk/överspänningsskydd

Hög DC spänning i kombination med solcellspanelers speciella funktion ställer höga krav på åskskydd och överspänningsskydd.

Standarden EN50539-11 definierar två typer, Typ 1 åskskydd och Typ 2 överspänningsskydd. Vi erbjuder

  • Kombination åskskydd/överspänningsskydd Typ 1/2
  • Överspänningsskydd Typ 2

 

I de flesta fallen installeras överspänningsskyddet antingen nära växelriktaren eller nära solcellspanelerna. Om kablaget mellan solcellspaneler och växelriktare överstiger 10 m bör ytterligare ett överspänningsskydd installeras, krav enligt EN50539-12. Överspänningar och transienter kan induceras i längre kablage, även efter det att första överspänningsskyddet börjat arbeta, dessa kan då hanteras av ett andra överspänningsskydd.

Tänk på att det behövs en uppsättning överspänningsskydd för varje MPP ingång på växelriktaren.

Installeras solcellspanelerna på en byggnad med åskledare är det viktigt att det finns ett separationsavstånd enligt IEC62305-2 mellan dessa och åskskyddsanläggningen. Uppfylls inte separationsavståndet ska åskskydd Typ 1 installeras. Saknas åskledare eller uppfylls separationsavståndet kan överspänningsskydd Typ 2 installeras.

Produktspecialist
Börje Jansson