Skydd för solcellspaneler

Solcellspaneler ställer speciella krav på säkringen.

De måste kunna bryta de relativt låga överströmmar som genereras fel. Vi erbjuder ett brett sortiment säkringar för skydd av solcellspaneler.

Säkringarna är konstruerade för driftsklass gPV enligt IEC 60269-6. Det finns dels cylindersäkringar, 10x38mm, 14x51mm, 10x85mm och 14x85mm samt knivsäkringar och speciella fyrkantssäkringar.

Produktspecialist
Börje Jansson
Mobil: 042-386101