Fyrkantsäkringar, DC

Ultrasnabba fyrkantsäkringar speciellt provade för DC applikationer.

Avsaknaden av nollgenomgång gör det svarare att bryta strömmen vid fel i DC kretsar jämfört med AC kretsar. Det gäller speciellt i kretsar med hög tidskonstant.

Generellt bör man använda säkringar som är konstruerade och provade för DC. Vissa applikationer är enklare, har en låg tidskonstant, i dessa fall kan en AC säkring oftast ge ett bra skydd. Tänk på att publicerade data för AC gäller inte för DC kretsar.

En allt vanligare applikation är när flera motordrifter ansluts till en gemensam DC-buss. Spänningen är oftast relativt hög upp mot 1000-1200 VDC, kortslutningsströmmarna kan bli relativt höga samtidigt som selektiviteten mellan olika delar kan bli en utmaning. De flesta frekvensomformartillverkare har tagit fram säkringsrekommendationer, om dessa saknas kan vi hjälpa till med beräkningar och urval men då krävs detaljerad information om uppbyggnad och systemdata.

Andra applikationer är skydd av batterisystem där fler och fler tillverkare börjar rekommendera att ultrasnabba säkringar driftsklass gR används.

Ett annat område är traktionsapplikationer och magnetiseringssystem, höga spänningar, hög tidskonstant och utsatt miljö ställer speciella krav på säkringarna. Eaton Bussmann Series erbjuder ett brett sortiment av säkringar speciellt framtagna för traktionsapplikationer.

Produktspecialist
Börje Jansson
Mobil: 042-386101