Cylindersäkringar, DC

Avsaknaden av nollgenomgång gör det svårare att bryta strömmen vid fel i DC kretsar jämfört med AC kretsar. Det gäller speciellt i kretsar med hög tidskonstant.

Vi erbjuder ett brett sortiment cylindersäkringar speciellt framtagna för DC applikationer t ex skydd för solcellspaneler, batterisystem, traktionssystem och magnetiseringssystem.

Vanliga storlekar är 10x38mm, 14x51mm, 10x85mm, 14x85mm och 20x127mm.Vi erbjuder ett brett sortiment cylindersäkringar speciellt framtagna för DC applikationer t ex skydd för solcellspaneler, batterisystem, traktionssystem och magnetiseringssystem.

Produktspecialist
Börje Jansson
Mobil: 042-386101