Klass J

Kompakta säkringar för skydd av de flesta kretsar.

Erbjuder Branch circuit protection (NEC 240), motorskydd (NEC 430), hög brytförmåga upp till 300 kA, strömbegränsande. Kan även installeras i säkringslastbrytare.