Klass G

Tröga och snabba säkringar för 480/600 VAC.

Erbjuder Branch circuit protection (NEC 240), motorskydd (NEC 430), brytförmåga upp till 100 kA, strömbegränsande.

Produktspecialist
Börje Jansson
Mobil: 042-386101
Produktspecialist
Micael Hellström
Mobil: 042-386102