Klass CC

Utrymmessnålt skydd.

10x38 mm säkring för kabel- motor och transformatorskydd upp till 30 A. Nycklad kontakthysa för att säkerställa att rätt säkring installeras vid säkringsbyte.

Erbjuder Branch circuit protection (NEC 240), motorskydd (NEC 430), hög brytförmåga 200 kA, strömbegränsande. Kan installeras i säkringslastbrytare.10x38 mm säkring för kabel- motor och transformatorskydd upp till 30 A. Nycklad kontakthysa för att säkerställa att rätt säkring installeras vid säkringsbyte.