Mikrobrytare

De flesta NH knivsäkringar och ultrasnabba fyrkantsäkringar kan förses med mikrobrytare för fjärrindikering av utlöst säkring.

Eaton Bussmann Series erbjuder tre olika indikeringssystem för fyrkantssäkringar som kan förses med mikrobrytare

  • Mekanisk indikering typ T
  • Mekanisk indikering typ D
  • Mekanisk indikering typ K

För T och D indikering monteras mikrobrytaren på lyfthaken på säkringens gavel. För K indikering monteras mikrobrytaren på adapter på säkringskroppens sida.

Vissa ultrasnabba BS88 säkringar kan även förses med externt indikeringssystem, med eller utan mikrobrytare.

Produktspecialist
Börje Jansson