PanelMate operatörspaneler

Dagens snabba, komplexa tillverkningsmiljö ställer höga krav på operatörspaneler. Det gäller att visa relevant information på ett överskådligt och tydligt sätt, allt för att undvika misstag.

En bra lättanvänd operatörspanel är till stor hjälp vid manövrering, övervakning och felsökning. Med rätt information minimeras underhållsbehovet, oplanerade stillestånd undviks.

En av de absoluta pionjärerna inom området var PanelMate, en av de första operatörspanelerna som erbjöd ett användarvänligt grafiskt gränssnitt för operatören på ett kostnadseffektivt sätt. Ett vinnande koncept som fortfarande är mycket populärt bland användarna. Panelerna har drivrutiner för de större PLC-tillverkarna samt förekommande busskommunikationer. De finns med olika skärmstorlekar och med pek- eller knappskärm.

PanelMate tillverkas idag av ATS, Advanced Technology Services, man producerar nu PanelMate PowerPro typ 1785T, 1785K, 3000 och 5000 Series. Dessutom utför man reparationer och underhåll för samtliga typer av PanelMate operatörsstationer.

ATS representeras av CHS Controls, vi hjälper er med både med nya enheter och med reparationer av äldre.

Produktspecialist
Micael Hellström
Mobil: 042-386102
PanelMate operatörspaneler