Spänningsindikering och mätning

Kontrollera att anläggningen är spänningslös utan att öppna skåpsdörren.

SafeSide spänningsindikator ger en visuell indikering på om utrustningen är spänningsförande. Spänningsindikatorn ansluts normalt till brytarens lastsida och lyser vid närvaro av farlig spänning eller lagrad energi i respektive fas. Spänningsindikatorn försörjs från lasten, det finns inga batterier som behöver bytas.

SafeSide spänningsindikatorer finns för 4-ledar och 5-ledarsystem samt för DC. Enheten installeras antingen i ett 0,75”/M20 hål eller i ett 30,5mm hål. Det finns även versioner med fiberoptik i de fall då man inte tillåter högre spänningar i skåpsdörren.

Safe-Test mätport skyddas av en högimpedanskrets (120 kΩ) och används tillsammans med standard Cat III/IV mätinstrument. Installeras i ett 30,5mm hål och gör att underhållspersonal kan spänningsmäta utan att öppna kapslingsdörren.

SafeSide spänningsport används tillsammans men en beröringsfri spänningsprovare för att verifiera om anläggningen är spänningsfri utan att öppna kapslingsdörren.

Grace VTS teststation består av en SafeSide spänningsindikator och en Safe-Test mätport installerade i en frontpanel med transparant kåpa. Hög skyddsform, IP65 med stängd kåpa.