Klimatstyrning

Värme bryter långsiktigt ner elektronik!

Att tillse att elektronik, styrsystem och kraftelektronik kyls på ett effektivt sätt är viktigt för att förlänga livslängden och minimera driftstopp.

Elektronikens livslängd halveras för var 10°C över rumstemperatur. I vissa fall, kan elektroniktillverkarens garantier utebli eller begränsas kraftigt då man åsidosatt kylningen. Kylning av vital elektronik ökar livslängden och minskar investeringskostnaderna på lång sikt.