Ex produkter

Vi levererar ett brett sortiment av apparater och installationsprodukter för användning i explosionsfarligt område enligt nordamerikansk standard.

Klassning av explosionsfarligt område i Nordamerika har utvecklats på ett annat sätt jämfört med i Europa. Klassificeringen i USA regleras av NEC artikel 500-516. Regelverket i Kanada och Mexico är i princip detsamma som det för USA, vissa mindre avvikelser förekommer.

NEC delar in explosionsfarligt område i Class I, II och III, Division 1 och 2 samt i undergrupper A-G. Detta är den vanligaste indelningen även om IEC baserad indelning förekommer och tillåts sedan 1996, NEC artikel 505. Notera att definitionerna mellan NEC 505 och IEC skiljer sig något.

Eaton Crouse Hinds Series är vår huvudleverantör. Programmet består bl a av kapslingar, gjuttätningar, kopplingsdosor, apparater, centraler, belysning och anslutningsdon. Från Eaton Cutler-Hammer finns ett program av tryckknappar för Class 1 Div 2 miljö.

Federal Signal levererar ett brett program av ljudsignaler och varningsljus för installation i explosionsfarlig miljö.

Vi kan även leverera ett brett sortiment av produkter med ATEX och IECEX certifikat.

Produktspecialist
Börje Jansson
Mobil: 042-386101
Produktspecialist
Micael Hellström
Mobil: 042-386102
Ex produkter