Belysning

Vi levererar ett brett sortiment av belysning enligt nordamerikansk standard.
  • Interiörarmaturer
  • Industriarmaturer
  • Spolsäkra armaturer
  • Strålkastare
  • Nödbelysning

Vi erbjuder även:

  • Varianter för installation i explosionsfarlig miljö enligt nordamerikansk standard
  • Varianter för installation i explosionsfarlig miljö med ATEX IECEX certifikat