Medelintensiva hinderljus

LED baserade hinderljus med IR, främst avsedda för föremål med en höjd av 100 m eller mer över havsytan.

Vi erbjuder ett brett sortiment av medelintensiva och högintensiva LED hinderljus med IR. Samtliga kännetecknas av lång livslängd och låg energiförbrukning. Kombinationen LED+IR gör att hinderljusen är synliga för piloter som använder utrustning för mörkerseende (NVD). Vi erbjuder bland annat:

  • Medelintensiva hinderljus typ A och B/C, vitt blinkande ljus eller rött fast sken/blinkande, 20 000 cd, versioner med GPS synkronisering och Modbus kommunikation
Produktspecialist
Micael Hellström
Mobil: 042-386102
Produktspecialist
Börje Jansson