Jordningsmotstånd - nollpunktsmotstånd

Jordningsmotstånd eller nollpunktsmotstånd, används för att skydda transformatorer, generatorer och distributionsnätverk genom att begränsa felströmmen vid jordfel.

Jordningsmotstånden är uppbyggda kring en standardkonstruktion med stor flexibilitet för olika installationer. Lång livslängd och ett minimum av underhåll har högsta prioritet.

 

Standard

Den standard som normalt används för jordningsmotstånd är IEEE-32. Det är ursprungligen en nordamerikansk standard men den används internationellt idag.

Det finns ingen motsvarande IEC standard för jordningsmotstånd. De standarder som är tillämpliga är IEC60529, skyddsform för kapsling och IEC60071, isolationskoordinering.

 

Motståndselement

Motståndselementen är tillverkade av temperaturtåligt rostfritt stål eller av nickel-krom legering. Moderna material garanterar lång och pålitlig drift trots att arbetstemperaturökningen överstiger 760°C som specificeras i IEEE-32. Högre arbetstemperatur möjliggör kompaktare och kostnadseffektivare konstruktioner.

 

Inkopplingstid

Den vanligaste inkopplingstiden idag är 10s. Detta ger god säkerhetsmarginal då de flesta jordfel kopplas bort efter mindre än 1s. Tidigare var längre inkopplingstider vanliga, ofta beroende på att motstånden var oljekylda. Ju kortare inkopplingstid, desto kompaktare konstruktion.

 

Kapsling

De flesta jordningsmotstånd levereras kapslade för utomhusuppställning, skyddsformen är normalt IP 23 eller IP 54. Vissa motstånd levereras okapslade för inbyggnad i ställverk eller liknande.

 

Kompletta jordningssystem

Jordningsmotstånd anslutna till transformatorer eller generatorer används oftast tillsammans med andra apparater som frånskiljare, vakuumbrytare, ström- och spänningstransformatorer ofta placerade i ställverk. Ett alternativ är att kombinera dessa med jordningsmotståndet och få ett komplett jordningssystem.

Det finns många fördelar att kombinera tillbehör med jordningsmotståndet till ett jordningssystem. Framför allt installation och drifttagning förenklas då jordningssystemet levereras som en färdigkopplad, färdigtestad enhet.

Vanliga kombinationer är frånskiljningsorgan, manuella frånskiljare eller vakuumbrytare samt ström- och spänningstransformatorer för mätning.

Motstånden kan även kombineras med torrisolerade transformatorer som nollpunktsbildare eller av enfastyp då jordningsmotståndet ska vara för lågspänning.

Produktspecialist
Börje Jansson
Mobil: 042-386101
Produktspecialist
Micael Hellström
Mobil: 042-386102
Jordningsmotstånd - nollpunktsmotstånd

Kataloger