Effektkalkylator-app för iPhone/iPad - CHS Controls

Cressalls app för iPhone/iPad

Ett tidsbesparande beräkningsverktyg!

Cressalls effektkalkylator är baserad på Ohms lag och Joules effektlag och beskriver förhållanden mellan följande elektriska storheter

  • Spänning
  • Ström
  • Resistans
  • Effekt

Effektkalkylatorn bygger på Ohms lag (Spänning = Ström x Resistans) och Joules effektlag (Effekt = Spänning x ström). Applikation gör det möjligt att låsa en parameter, mata in värde för en annan, och snabbt se hur övriga parameter påverkas.

Använd knappsatsen för att ange ett värde och peka sedan på den parameter du vill ställa in. Parametern är nu låst, vilket indikeras med hänglåssymbolen. Ange en andra parameter och de kvarvarande två beräknas. Den senast angivna parametern låses. Du kan välja att låsa annan parameter genom att dra i hänglåssymbolen.

Appen finns i flera språkversioner, svenska, engelska, franska, tyska, hindi, italienska, polska, ryska, förenklad kinesiska, spanska, och traditionell kinesiska, och kan laddas ner gratis för iPhone/iPad och Android.