Manöverdon för brandmansbrytare sl-br dragåterst. plomberbar IP65

M22-SOL-PVLPL11-230Q

Brandmansbrytare gör det möjligt att koppla bort kablaget mellan solcellspaneler och växelriktare så att brandpersonal kan arbeta utan risk för skador av spänningssatt ledare. Brandmansbrytaren är en DC lastbrytare med en tidsfördröjd underspänningsutlösare placerad nära solcellspanelerna.

Förpackningsstorlek: 1/förpackning
I lager (0 st)
Uppskattad leveranstid, om inte i lager: 14 dagar

Beskrivning
Används för bortkoppling av solceller, frånslag av brandmansbrytare
Märkspänning, Un
230V
Märkström In
230VAC/6A, 24VDC/3A
Kontakter
sl-br
Skyddsform, IEC 60529
IP65
Vikt/st
0,4kg
Tillverkarens artikelnummer
M22-SOL-PVLPL11-230Q


Tillbehör, brandmansbrytare